Dogsense - תוכנית קורס מאלפי כלבים
dogsenter
 
 
 

 תוכנית הקורס למאלפי כלבים - 10 יחידות לימוד

יחידה ראשונה- תולדות כלב הבית
• מעבר מחית פרא לחיה מבויתת
• תופעת האימוץ
• מאפייני חיית הבית
• תופעת הנביחה
• הכלב כחית שעשועים
• הכלב במקורות הקדומים

יחידה שנייה - הכלב החברה המודרנית
• שימוש הכלב בתחום האזרחי
• שימוש הכלב בתחום הביטחוני
• סולם המעלות.
• כלבנות מודרנית
• חושיו של הכלב
• תכונות גנטיות של הכלב

יחידה שלישית - פסיכולוגיה
• תאוריות ותופעות למידה
• התניה קלאסית
• תנאים המשפיעים על התניה קלאסית
• התניה אופרנטית
• הניסוי של סקינר
• התניה אופרנטית לעומת התניה קלאסית
• בנית תפריט חיזוקים

יחידה רביעית- גורים
• תצפית ומעקב
• התקופות קריטית בגור
• מבחני אופי
• פיתוח יצרים
• תרגילי חשיפה
• חינוך גורים

יחידה חמישית - גזעי כלבים
• היסטוריה של גזעים
• תקן גזעים
• תכונות הגזעים
• תקשורת לשונית בכלבים
• לשון הכלבים
• שפת הגוף של הכלב/סימנים ותנועות. 


 

יחידה שישית- יסודות האילוף
• יישום לימודי הפסיכולוגיה
• השתלשלות גירויים
• יסודות המשמעת
• טכניקות לאילוף
• שכר ועונש
• ציוד הכלבן

יחידה שביעית- אילוף מעשי
• אילוף משמעת- שב, ארצה, השאר, רגלי, "אלי"
• מסלול מכשולים
• פתרון בעיות התנהגות
• אימון כלב השמירה
• טווח התחומים של כלבים מבויתים
• הברחת תוקף
• תקיפה עם שרוול

יחידה שמינית- כלבי הרחה
• שימושים בכלבי הרחה במגזר האזרחי.
• טכניקות להפעלת כלב הרחה.
• שיטת ה-MEDDS.
• אימון כלב הרחה מבצעי.
• תרגול והכשרה של כלב הרחה.
• סריקת רכבים
• סריקת כבודה
• סריקת מבנים

יחידה תשיעית- וטרינריה
• אנטומיה
• פיזיולוגיה
• מערכת הרבייה
• תזונה נכונה של הכלב
• רפואה מונעת
• עזרה ראשונה
• חוק צער בעי חיים

יחידה עשירית-הדרכה נכונה
• פיתוח מיומנות הדרכה.
• עמידה מול קבוצה.
• תכנון תפעול ותחזוקה נכונה של כלביה.
• שיווק הלכה למעשה.

 עזרי לימוד: הרצאות אורחים,DVD , מדריכים מהמגזר הביטחוני, חוברות הדרכה.

זכאות לתעודה: נוכחות חובה ב- 80% מהמפגשים, מעבר של מבחן עיוני - ציון עובר: 80 (מתוך 100) ומעבר של מבחן מעשי
עם ציון עובר של 80 (מתוך 100).

 

bloo    
 
אילוף כלבים
 
 
פנסיון כלבים
פנסיון חד יומי, אילוף בתקופת פנסיון פנסיון טיפולי.        
 
 
מספרת דוגסנס
מספרת כלבים, בית ספר לספרות כלבים, תספורת אביבית, תספורת  לשמירה על היגיינת הכלב.
ספרית מומחית  בעיצוב תספורות לכלבים.
 
 
חנות מזון לחיות הבית
כל מוצרי מזון לחיות הבית, מזון איכותי, מזון כלבים וחתולים, חיות מחמד, מזון לגורים, מזון לכלבים בוגרים וקשישים. מזון  רפואי לכלבים.