Dogsense - חינוך גורים לניקיון - ניב אורן

חינוך גורים לנקיון

מאת: ניב אורן

הבאנו גור כלבים קטנטן הביתה, כל בני הבית נרגשים למראה הכלבלב החמוד, הכיף רק מתחיל ויחד איתו עלינו לקחת בחשבון שהגור הינו צעיר מאוד, ולצד המשחקים והכיף עלינו לדאוג גם לחינוכו, ואחד הדברים שיש לעשות הוא החינוך לניקיון.
גור הכלבים כמו כל תינוק אינו יכול לשלוט בצרכיו משום שהשרירים בסוגרים אינם מפותחים דיים, בעבר שמענו על שיטות חינוך שונות ומשונות כמו פרישת עיתונים על הרצפה, הצמדת אפו של הגור לצרכים, הכאה בעיתון ושיטות דומות.   כל השיטות הללו אינן תורמות לפיתרון בעיית הצרכים אלא רק מגבירות את חששו של הגור מבעליו הכועס ודחיית הקשר ביניהם.

על מנת לחזק בקלות ובמהרה את שרירי הסוגרים של הגור עלינו ללכת אחורה לימים בהם כלבים עדיין לא בויתו וללמוד את הטכניקה משם.  בעבר עד גיל מסוים גורים חיו במאורה-מקום זה העניק להם מחסה וביטחון ואף תרם ליכולתם לשמור על הניקיון - הגור אינו מעוניין לעשות צרכים במאורתו בטריטוריה שלו גם הוא כמונו שונא את הריח והלכלוך.  בדרך כלל ניתן לראות כי אם הגור עשה את צרכיו בבית תמיד זה יהיה מרוחק מהמקום בו הוא ישן.  לכן תחימת הגור למקום קבוע וקטן מאלצת את הגור לנסות ולהתאפק ובכך לחזק את שרירי סוגריו.

אך התחימה לבדה אינה מספיקה כי יכולת ההתאפקות עד גיל 3 חודשים אינה עולה על 4 שעות ולכן עלינו להרבות ביציאות בנוסף לתחימתו של הגור. היציאות לטיול צריכות להיות קצרות ומכוונות מטרה-אין צורך להאריך בטיול על מנת שהגור לא יחשוב שהטיול הוא כיף ובמקום להתרכז במתן צרכים הגור יעדיף לשחק ולחקור את הסביבה החדשה ובכך יאבד הקשר בין הטיול בחוץ לבין מתן הצרכים. 

הטיול אמור להיות קצר למקום קבוע אותו הגור יזהה (רצוי לא מקום רועש או מלא בכלבים אחרים) ובו הוא ירגיש בנוח לעשות את צרכיו, מיד עם מתן הצרכים יש לחזור הבית ולהכניסו למקום התחום שלו.

הרבה פעמים טיולים אלה יהיו לסרק כי הגור לא עשה את צרכיו ולכן לאחר החזרה הביתה יש לנסות בשנית.  עם מתן הצרכים יש לתת חיזוק לגור. החיזוק יכול להיות חטיף קטן או חיזוק קולי וליטוף המקרבים ומחזקים את הקשר לבעלים.  ככל שהגור גדל יכולת ההתאפקות עולה והגור יכול להחזיק יותר זמן בין היציאות.  הענשה במקרה של פספוס ועשיית צרכים בבית אינה תורמת ואף מבלבלת את הגור, הרי הוא ניסה וניסה להתאפק אך נכשל, לכן עלינו להקפיד ולתכנן את שעות היציאה של הגור.

רצוי כי הגור יימצא במקום התחום מרבית שעות היממה ויציאה משם היא רק לצורך טיול (מתן צרכים) או כאשר בני הבית פנויים אליו (למנוע מקרים של כרסום בבית או נזק גופני לגור) רבים מהבעלים חשים כי הם "כולאים" את הגור וששיטה זו היא התעללות אך ההיפך הוא הנכון שיטה זו תורמת לגור מגנה עליו ומחזקת אותו (ממש כשם שתינוק אינו מסתובב חופשי בבית ללא השגחה ואף נמצא בלול)
הקפדה על פרטים אלו מבטיחה גמילה מהירה מעשיית צרכים בבית, חיזוק הקשר בין הגור לבעליו (יציאות מרובות והרבה חיזוקים), וגידול כלבים נכון ובריא.

אילוף וכלבנות - חינוך גורים