Dogsense - מניעת הרס חפצים וכרסום על ידי גורים צעירים - ערן אורן

מניעת הרס חפצים וכרסום על ידי גורים צעירים 


הרס חפצים וכרסום הינם בעיות נפוצות אצל גורים – בעיה שאם לא תטופל ביסודיות, עלולה להיהפך להרסנית !
בעת הכנסתו של גור צעיר הביתה, אנחנו צריכים להפנים שהטיפול בגור דומה מאוד לטיפול בתינוק, בשני המקרים הם תלויים בנו ונמצאים בתקופת למידה ורכישת הרגלים.
אחת התופעות המוכרות לנו היא הרס חפצים וכרסום, אם לא נטפל בזה בתבונה בעוד הגור צעיר, הוא עלול
לרכוש הרגלים אלו ולהמשיך את ההרס גם בבגרותו.
הגור אינו יודע מה מותר לו לכרסם ומה אסור, זה מתפקידנו להקנות לו הרגלים נכונים.
בעלי כלבים רבים נותנים לכלב מספר רב של צעצועים ובכל זאת הגור מכרסם את כל מה שבסביבה – מה עושים?

ישנם מספר כללים שכדאי לנו לאמץ בחינוך הגור להרגלים:
 • כמו כל תינוק, גם הגור זקוק לצעצועים, אולם אין לו צורך במספר רב של צעצועים ואף יתירה מזו, רצוי מספר מצומצם אך קבוע של צעצועים..
 • לא לשחק עם הגור בנעליים ישנות או בגרביים ישנות כך יהיה קל לגור להבדיל בין הצעצועים שלו לבין החפצים שלנו בבית.
 • רצוי שהצעצועים שניתן  לגור יהיו "עצם" עור פרה או צעצוע יעודי לכלבים אותה קונים בחנות לבעלי חיים.  ישנם היום צעצועים העוזרים להעסיק את הגור "צעצועי חשיבה".  לצעצועים אלה יש ריח ומרקם שונה מחפצים אחרים המצויים בבית, דבר המקל על הגור להבין מה הצעצוע שלו ומה לא.

תהליך החינוך מורכב ממספר שלבים ברורים:
 • בתקופת החינוך מסתובב הגור בבית עם רצועת מתכת דקה המחוברת לקולר בכל פעם שהגור רוצה לכרסם חפץ כלשהו או את ידינו, יש לצעוק לגור "לא" {תיקון קולי} בקול תקיף ומיד למשוך ברצועה {תיקון} משיכה קצרה וחזקה.
 • עלינו לוודא שהגור לא חוזר על הפעולה.  במידה וחזר נחזור על "לא" ומשיכה עד אשר יפסיק הגור בפעולה שלו.
 • יש ליזכור שעוצמת המשיכה {תיקון} נקבעת ע"פ הרצון של הכלב לבצע פעולה שאנו לא מעוניינים בא כמו כרסום או חטיפת מזון מהשולחן וכדומה.
 • חשוב מאוד להדגיש – הענישה חייבת להיות בצמוד לביצוע ה"עבירה",  אסור להעניש כלב ובטח שלא את הגור אם לא תפסנו אותו בזמן מעשה.

השגחה של מבוגר או ילד, הגור כתינוק:
 • חשוב לזכור שבתקופת חינוך גורים על הגור להיות בהשגחה מלאה של הבעלים. כמו תינוק חדש בבית.  שאין לנו אפשרות להשגיח על הגור אנו נגביל את תנועת הגור בבית ממש כמו תינוק בלול.
 • אפשר לקשור קצר את הגור בסביבה בא אין חפצים שאותם הגור יכול להרוס או לסגור את הגור במקום כמו לול תינוקות.
 • ישנם גורים שבזמן החלפת השיניים שלהם התחילו את ההרסותופעה זו נמשכה כל חייהם.  בהחלפת השיניים רצון הגור להרוס, גדול יותר.  
 • הגבלת שטח התנועה של הגור היא רק בתקופת חינוך הגור עד שילמד מה מותר ומה אסור.
 
זכרו- למידה נמדדת ע"י בחינה בלבד.  במידה והכלב עדיין ממשיך לכרסם ולהרוס אנו מבינים שהגור אינו למד עדיין מה מותר ומה אסור.
 

אילוף וכלבנות - חינוך גורים