Dogsense - תוכנית הקורס למאלפי כלבים - 10 יחידות לימוד
יחידה ראשונה- תולדות כלב הבית 
 • מעבר מחית פרא לחיה מבויתת
 • תופעת האימוץ
 • מאפייני חיית הבית
 • תופעת הנביחה
 • הכלב כחית שעשועים
 • הכלב במקורות הקדומים

יחידה שנייה - הכלב החברה המודרנית
 • שימוש הכלב בתחום האזרחי
 • שימוש הכלב בתחום הביטחוני
 • סולם המעלות.
 • כלבנות מודרנית
 • חושיו של הכלב
 • תכונות גנטיות של הכלב

יחידה שלישית - פסיכולוגיה 
 • תאוריות ותופעות למידה
 • התניה קלאסית
 • תנאים המשפיעים על התניה קלאסית
 • התניה אופרנטית
 • הניסוי של סקינר
 • התניה אופרנטית לעומת התניה קלאסית
 • בנית תפריט חיזוקים

יחידה רביעית- גורים
 • תצפית ומעקב
 • התקופות קריטית בגור
 • מבחני אופי
 • פיתוח יצרים
 • תרגילי חשיפה
 • חינוך גורים

יחידה חמישית - גזעי כלבים
היסטוריה של גזעים
תקן גזעים
תכונות הגזעים
תקשורת לשונית בכלבים
לשון הכלבים
שפת הגוף של הכלב/סימנים ותנועות. 
לפרטים והרשמה אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר באתר
או בטלפון:  08-9101609

תוכנית הקורס למאלפי כלבים -
10 יחידות לימוד

יחידה שישית- יסודות האילוף
 • יישום לימודי הפסיכולוגיה
 • השתלשלות גירויים
 • יסודות המשמעת
 • טכניקות לאילוף
 • שכר ועונש
 • ציוד הכלבן

יחידה שביעית- אילוף מעשי
 • אילוף משמעת- שב, ארצה, השאר, רגלי, "אלי"
 • מסלול מכשולים
 • פתרון בעיות התנהגות
 • אימון כלב השמירה
 • טווח התחומים של כלבים מבויתים
 • הברחת תוקף
 • תקיפה עם שרוול

יחידה שמינית- כלבי הרחה
 • שימושים בכלבי הרחה במגזר האזרחי.
 • טכניקות להפעלת כלב הרחה.
 • שיטת ה-MEDDS.
 • אימון כלב הרחה מבצעי.
 • תרגול והכשרה של כלב הרחה.
 • סריקת רכבים
 • סריקת כבודה
 • סריקת מבנים

יחידה תשיעית- וטרינריה
 • אנטומיה
 • פיזיולוגיה
 • מערכת הרבייה
 • תזונה נכונה של הכלב
 • רפואה מונעת
 • עזרה ראשונה
 • חוק צער בעי חיים

יחידה עשירית-הדרכה נכונה
 • פיתוח מיומנות הדרכה.
 • עמידה מול קבוצה.
 • תכנון תפעול ותחזוקה נכונה של כלביה.
 • שיווק הלכה למעשה.
עזרי לימוד: הרצאות אורחים,DVD , מדריכים מהמגזר הביטחוני, חוברות הדרכה.

זכאות לתעודה:
 • נוכחות חובה ב- 80% מהמפגשים
 • מעבר של מבחן עיוני - ציון עובר: 80 (מתוך 100)
 • מעבר של מבחן מעשי עם ציון עובר של 80 (מתוך 100)